Kognitiivinen Käyttäytymisterapia (KKT)

Mitä on kognitiivinen käyttäytymisterapia?

Kognitiivinen käyttäytymisterapia on terapiamuoto, joka perustuu oletukseen, että inhimillinen käyttäytyminen on perimän ja ympäristön välinen vuorovaikutussuhde. Ajatukset, tunteet ja toiminta sekä fysiologiset reaktiot ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Kun näistä johonkin pystytään vaikuttamaan, seurauksena on muutokset muillakin osa-alueilla. Keskeistä on lisätä asiakkaan itsehallintaa tukevia taitoja. Käytössä on monenlaisia menetelmiä ja ne valitaan asiakkaan tarpeiden mukaan. Ongelmat määritellään tarkasti ja niiden perusteella laaditaan käyttäytymisanalyysi, mikä sitten ohjaa hoidon suuntautumista ja menetelmien käyttöä. Psykoterapia keskittyy asiakkaan nykyongelmien ratkaisuun ja menneisyyttä tutkitaan niin paljon, kun kunkin asiakkaan kohdalla on tarpeen nykyongelmien käsittelemiseksi. 
Hoitosuhde on tasa-arvoinen. Asiakas on itsensä paras asiantuntija ja terapeutti soveltaa omaa teoreettista tietoaan pulmien käsittelyyn. Yhteistyö perustuu molemminpuoliseen luottamukseen ja hoitosopimukseen. Psykoterapian kehyksistä sovitaan terapian alkuvaiheessa, jolloin arvioidaan myös tarvittavien käyntien määrää.